Pozvánka: ŠKODA Slovenský Raj 2017 – finále

Pozvánka: ŠKODA Slovenský Raj 2017 – finále

29. augusta 2017 1203 Od TomikZA
Každý z nás bikerov sa aspoň raz zúčastnil aspoň jedného preteku pod záštitou Škoda. Už tento víkend 2.9.2017 sa koná finále celej ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 v Slovenskom Raji.

Dátum: 2.9.2017

Miesto: Hrabušice – Podlesok, Spišská koliba

Trate:

Dlhá trať – „B“ modrá 96 km, „ELITE“

Bufetkategóriavekrok narodenia
4xMuži19 – 39 rokov1978 – 1998
4xMasters B40 – 49 rokov1968 – 1977
4xMasters C50 – 59 rokov1958 – 1967
4xMasters D60 rokov a viac1957 a skôr
4xŽeny19 a viac rokov1998 a skôr

Trať – „C“ ružová 48 km, „PROFI“

Trať – „D“ oranžová 15 km, „REKRE“

Bufetkategóriavekrok narodenia
Kadeti15 – 16 rokov2001 – 2002
Junori17 – 18 rokov1999 – 2000
Muži19 rokov a viac1998 a skôr
Kadetky15 – 16 rokov2001 – 2002
Juniorky17 – 18 rokov1999 – 2000
Ženy19 a viac rokov1998 a skôr

 

MAPU, PROFIL a GPX si môžte pozrieť TU.

Štartovné a platba:

13 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2017 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2017 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 19.8.2017 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
25 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok a v deň štartu bez trička + taška

Pri prezentácií v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 01. 09. 2017 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 02. 09. 2017; od 7:00 do 10.30 hod.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku  na účet Slovenskej sporitelňe a.s. do 22.08.2017

číslo účtu: 5050656684/0900;

IBAN: SK4009000000005050656684

SWIFT – BIC: GIBASKBX .

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.
Učastníci zo zahraničia pre výšku poplatku pri platbe prevodom môžu zaplatiť  13€ respektíve 18€ aj pri registrácii s tým, že musia byť prihlásený najneskôr do 4.8.2017.
V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 01. 09. 2017 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 02. 09. 2017; od 7:00 hod.

do 8:30hod. kategória ELITE
do 9:30hod. kategória PROFI
do 10:15hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2017
2. Vyhlasovanie celkových víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017

Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

 

Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:

09:00 ELITE

10:00 PROFI

10:45 REKRE pozor zmena !!!!

 

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

 

Všetky podrobnejšie informácie nájdete na stránke organizátora: http://www.maratonslovenskyraj.sk/