POZVÁNKA: SENECKÝ TRIATLON 2017

POZVÁNKA: SENECKÝ TRIATLON 2017

12. mája 2017 945 Od maratonbike

V nedeľu, 21.05. 2017 sa bude konať jeden z najstarších triatlonov na Slovensku – Senecký triatlon. Takže ak na nedeľu nemáte žiadne plány, treba sa prihlásiť, do štartu zostáva týždeň. Ak sa však necítite na niektorú z disciplín, sú tu štafety, stačí sa dať dokopy s kamarátmi a rozdeliť si plávanie, bicykel a beh medzi sebou… Z pretekov Vám prinesieme report 🙂

ŠTATÚT  PODUJATIA:

Slovenský pohár v triatlone všetkých kategórií. 

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095
Číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 1742 8175
Email: pkralik@fcconsult.sk
www.triatlon-senec.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Senec, areál Slnečných jazier

DÁTUM KONANIA:

Nedeľa, 21.05. 2017

Štart:

 • 9:00 nádeje B a A
 • 9:30 mladší žiaci
 • 10:15 starší žiaci
 • 12:30 ženy (všetky kategórie) + muži nad 40 rokov
 • 13:30 dorastenci, juniori, muži do 39 rokov
 • 16:00 štafety

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Nádeje B a A:

 • 7:30-8:40 prezentácia
 • 8:00-8:45 ukladanie vecí do depa
 • 8:50 výklad trate nádeje
 • 9:00 ŠTART
 • 10.50-11:15 vyberanie vecí z depa
 • 11:15 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Mladší žiaci:

 • 7:30-8:40 prezentácia
 • 8:00-8:45 ukladanie vecí do depa
 • 9:20 výklad trate mladší žiaci
 • 9:30 ŠTART
 • 10.50-11:15 vyberanie vecí z depa
 • 11:15 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Starší žiaci:

 • 7:30-8:40 prezentácia
 • 8:00-8:45 ukladanie vecí do depa
 • 10:05 výklad trate starší žiaci
 • 10:15 ŠTART
 • 10.50-11:15 vyberanie vecí z depa
 • 11:15 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a nádejí

Šprint ženy a muži na 40 rokov:

 • 9:00-12:00 prezentácia
 • 11:15-12:15 ukladanie vecí do depa
 • 12:20 výklad trate
 • 12:30 ŠTART
 • 14:30-15:15 vyberanie vecí z depa
 • 17:30 vyhlásenie výsledkov šprint a štafety

Šprint dorastenci, juniori, muži do 39 rokov:

 • 9:00-12:00 prezentácia
 • 11:15-12:15 ukladanie vecí do depa
 • 13:20 výklad trate
 • 13:30 ŠTART
 • 14:30-15:15 vyberanie vecí z depa
 • 17:30 vyhlásenie výsledkov šprint a štafety

Štafety:

 • 9:00-15:00 prezentácia štafiet
 • 15:15-15:45 ukladanie vecí do depa
 • 15:50 výklad trate
 • 16:00 ŠTART
 • 16:45-17:15 vyberanie vecí z depa
 • 17:30 vyhlásenie výsledkov šprint a štafety

TRATE:

 • Nádeje B:

Plávanie: 50m
Cyklistika: 1,1km, 1 okruh
Beh: 0,25km, 1 okruh

mapa-nadejeB1

 • Nádeje A:

Plávanie: 100m
Cyklistika: 2,2km, 2 okruhy
Beh: 0,5km, 1 okruh

mapa-nadejeA1

 • Mladší žiaci:

Plávanie: 200m
Cyklistika: 5,5km, 5 okruhov
Beh: 1,5km, 3 okruhy

mapa-mladsi-ziaci1

 • Starší žiaci:

Plávanie: 350m
Cyklistika: 10km, 1 okruh
Beh: 2,5km, 1 okruh

mapa-starsi-ziaci

 • Šprint triatlon:

Plávanie: 750m
Cyklistika: 20 km, 2 okruhy
Beh: 5km, 2 okruhy

mapa-sprint1

Štafety:

Plávanie: 400m
Cyklistika: 10km, 1 okruh
Beh: 2,5km, 1 okruh

mapa stafety

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 8%)

 

RIADITEĽ PODUJATIA:

Ing.Peter Králik

KONTAKT:

pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ing. Zuzana Ježíková

HLAVNÝ ROZHODCA:

Aniko Ozoráková

TECHNICKÝ DELEGÁT:

Silvia Švecová

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a pripísaná úhrada do:Žiaci a nádejeDorastenci a junioriM+ŽŠtafety 

14. Apríla 2017

3€

10€

25€

35€

28. Apríla 2017

5€

15€

35€

45€

12. Mája 2017

8€

20€

45€

60€

Na mieste

10€

25€

50€

70€

 

(Poznámka: pre neregistrovaných účastníkov v STU + 2€- jednorazová licencia na podujatie)

Platí sa prevodom na č.účtu: SK85 0200 0000 0017 6125 2055

Variabilný symbol bude pridelený pri registrácii.

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora.

Registrácia  na mieste nie je možná, vo výnimočných prípadoch po dohode s organizátorom je možné iba uhradiť štartovné.

PRIZE MONEY

UmiestnenieŠprint triatlon mužiŠprint triatlon ženy  

1. miesto

250€

150€

2. miesto

200€

100€

3. miesto

150€

50€

4. miesto

100€

5. miesto

50€

 

USTANOVENIE:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

KATEGÓRIE:

 • Nádeje B:

2008 a mladší

 • Nádeje A:

2006-2007

 • Mladší žiaci:

2004-2005

 • Starší žiaci:

2002-2003

 • Šprint:

Dorastenci a dorastenky    2001-2000

Juniori a juniorky                1999-1998

Muži                                      1997-1988                           Ženy                       1997-1988

AGm30-34                            1987-1983                           AGž30-39              1987-1978

AGm35-39                            1982-1978                           AGž40-49              1977-1968

AGm40-44                            1977-1973                           AGž50+                 1967 a staršie

AGm45-49                            1972-1968

AGm50-54                            1967-1963

AGm55-59                            1962-1958

AGm60+                                1957 a starší

Štafety – vyhodnotenie v 2 kategóriách – firemné a klubové

Pravidlá pre štafety – 3-členné družstvá (1 plavec – 1 cyklista – 1 bežec) – môžu sa zúčastniť všetci narodení v roku 2003 a starší, štafety môžu byť čisto mužské alebo čisto ženské alebo zmiešané (2 muži a 1 žena alebo 1 muž a 2 ženy)

Viac informácií nájdete na webe pretekov: www.triatlon-senec.sk