POZVÁNKA: NOVOHRADSKÝ PEDÁL 2020

POZVÁNKA: NOVOHRADSKÝ PEDÁL 2020

16. júna 2020 926 Od maratonbike

NOVOHRADSKÝ PEDÁL 2020 sa blíži. Veľmi podarené preteky v Lučenci ktoré sme neraz navštívili. Viac nájdeš v propozíciach…

PROPOZÍCIE

Dátum konania pretekov: 12. júla 2020

Miesto štartu a cieľa:  Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod.

Organizátor:  Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838

Spoluorganizátor:  Mesto Lučenec

Stavba trate: Vlastimil Duzbaba

Predseda organizačného výboru: Mgr. Veronika Danková

Výsledkový servis: dodávateľ elektronického merania časov –  ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:

Pedál FAMILY    1 dospelý + 1 dieťa vo veku od 8 – 16 rokov (2012-2004),   dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Junior  16 – 18 rokov (2004-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Juniorky 16 – 18 rokov (2004-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY  19 – 39  rokov (1981-2001)  – dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY 40+ – 40 a viac rokov (1980 a skôr) – dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy HOBBY – 19 a viac rokov (1981 a skôr) – dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

E-BIKE25 ženy – 19 a viac rokov  (1981 a skôr) – dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletraky

E-BIKE25 muži – 19 a viac rokov  (1981 a skôr) – dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletraky

Muži ELITE 19-39 rokov, (1981-2001) dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži MASTERS 40-49 rokov (1971-1980) – dĺžka trate  50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy ELITE  19 a viac rokov (1981 a skôr)- dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži SENIOR – nad 50 rokov (1970 a skôr) – dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

 

Súťaž Lučenčanov v najpočetnejšej kategórii, ktorej sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku s trvalým pobytom v Lučenci. Trvalé bydlisko bude overené pri registrácii v deň pretekov ( nezabudnite si priniesť OP), pri nesplnení podmienky súťaže bude pretekár vyhodnotený len v rámci poradia vo svojej kategórii.

Prihlásenie na preteky: ONLINE:

Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.

     SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX          Tatra Banka.

Variabilný symbol: Uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno, za koho je platené štartovné.

Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, nedoručenia prihlášky na e-mail, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk .

POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na balíček.

Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prihlásenie:   
Na preteky sa môžete prihlásiť on-line TU do 05 .júla 2020 do 12:00 hod. za zvýhodnené štartovné v sume 15,-€ s nárokom na balíček a kategória Pedál FAMILY má štartovné 22,-€ s nárokom na balíček pre dospelého aj dieťa.(do poznámky uviesť meno dieťaťa a rok narodenia)

Po 06. júla 2020 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 25,-eur bez balíčka pri kategórii Pedál family 30,-€

Prihlásenie na preteky: NA MIESTE: 25,- € / 30,-€  na mieste bez balíčka do vyčerpania štartových čísel!

V  cene štartovného: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda),  jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,

Časy štartov:

Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)

Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy hobby, Muži hobby, Muži hobby 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál family)

Ceny pre víťazov:

Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.

Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

Podmienky účasti na pretekoch:

Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel.

Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.

Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pretekári od 8 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!          
Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:

 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

Iné:

 • Preteky sa konajú za každého počasia!
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
 • V prípade, že pretekár nedonesie na registráciu vytlačenú prihlášku, ktorá je zároveň dokladom o zaplatení, nebude mu umožnené štartovať na pretekoch.
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, epidémie sa štartovné nevracia.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účeli
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

 Parkovanie: Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.

 

Legenda: parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta

Mapa trate:

Viac info na: https://cyklistika-lucenec.webnode.sk/