POZVÁNKA: M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017

POZVÁNKA: M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017

8. augusta 2017 228 Od maratonbike
Už o 10 dní, 19. – 20. august 2017,  odštartuje 19. ročník ŽILINSKÉHO TRIATLONU, ktorý by ste si určite nemali nechať utiecť. V sobotu klasický triatlon, v nedeľu kros triatlon (horské bicykle a beh v teréne). Preteky sú zároveň Majstrovstvá SR 2017 v krátkom triatlone, čiže o kvalitnú konkurenciu nebude núdza. Majstrákov sa netreba však báť, budú otvorené aj open kategórie. A pre tých, čo si netrúfajú na plávanie, bicykel a beh, je možnosť štartovať aj ako štafeta, kde si jednotlivé disciplíny môžete podeliť. Vidíme sa o 10 dní na Vodnom diele v Žiline.

Názov: M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017
Triatlonové preteky v cestnom a kross triatlone pre širokú verejnosť, všetky vekové a výkonnostné
kategórie.
Miesto:Vodné dielo Žilina
Termín:19. – 20. august 2017

Usporiadateľ pretekov:
Klub plaveckých športov Nereus Žilina
tel. 041 500 2880, 0903/534 434, 0911/393 555
e-mail: zilinskytriatlon@nereus.sk

Informácie:
www.zilinskytriatlon.nereus.sk

Súťažný výbor:

riaditeľ pretekov: Peter Fiabáne
výkonný riaditeľ: Tomáš Jurkovič
technický delegát: Daniel Paľa
hlavný rozhodca: Milan Slovák
Predpis:Súťaží sa podľa platných pravidiel STÚ, Súťažného poriadku STÚ pre rok 2017 a oficiálneho programu
pretekov.
Štatút:Majstrovstvá SR 2017 v krátkom triatlone (absolútne poradie muži, ženy, AG muži, ženy)
Slovenský pohár 2017 v triatlone (muži, ženy, AG, dorastenci/ky, juniori/ky)
Slovenský pohár 2017 v kross triatlone (muži, ženy, veteráni, dorastenci/ky, juniori/ky)
Mezinárodní pohár v triatlonu 2017, Moravskoslezský kraj
Open triatlon pre všetkých

Preteky, trate a kategórie:

1. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – SUPER ŠPRINT
OPEN TRIATLON PRE VŠETKÝCH
• 0,15 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 4 km cyklistika (rovina, 1 okruh, uzavretá trať)
• 1 km beh (rovina, 1 okruh)

Kategórie:

deti (8 – 12 rokov)*
mládež (13 – 18 rokov)*
dospelí (19 rokov a starší)*
* v každej kategórii samostatne muži a ženy

2. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – ŠPRINT TRIATLON
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE D, J, M, Ž, AG (kat. I.)
• 0,75 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 20 km cyklistika (rovina, 3 okruhy, uzavretá trať)
• 5 km beh (rovina, 2 okruhy)

Kategórie:

dorastenci (2000 – 2001) dorastenky (2000 – 2001)
juniori (1998 – 1999) juniorky (1998 – 1999)
muži (1988 – 1997) ženy (1988 – 1997)
muži AG 30-34 (1983 – 1987) ženy AG 30-39 (1978 – 1987)
muži AG 35-39 (1978 – 1982) ženy AG 40-49 (1968 – 1977)
muži AG 40-44 (1973 – 1977) ženy AG 50+ (1967 a staršie)
muži AG 45-49 (1968 – 1972)
muži AG 50-54 (1963 – 1967)
muži AG 55-59 (1958 – 1962)
muži AG 60+ (1957 a starší)
štafety – muži, ženy, mix

3. M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – KRÁTKY TRIATLON
MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN (absol. poradie), AG
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE M, Ž, AG (kat. I.)
• 1,50 km plávanie (otvorená voda, 2 okruhy)
• 40 km cyklistika (rovina, 6 okruhov, uzavretá trať)
• 10 km beh (rovina, 4 okruhy)

Kategória:

muži (1988 – 1997) ženy (1988 – 1997)
muži AG 30-34 (1983 – 1987) ženy AG 30-39 (1978 – 1987)
muži AG 35-39 (1978 – 1982) ženy AG 40-49 (1968 – 1977)
muži AG 40-44 (1973 – 1977) ženy AG 50+ (1967 a staršie)
muži AG 45-49 (1968 – 1972)
muži AG 50-54 (1963 – 1967)
muži AG 55-59 (1958 – 1962)
muži AG 60+ (1957 a starší)

4. M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2017 – SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE M, Ž, V (kat. I.)
MEZINÁRODNÍ POHÁR V TRIATLONU 2017
• 1,0 km plávanie (otvorená voda, 2 okruhy)
• 30 km MTB (prevýšenie 700 m, 99% v teréne ‐ Žilinský single track dubeň, 2 okruhy)
• 10 km beh (rovina, 3 okruhy)

Kategórie:

muži (abs. por.) (1978 – 1997) ženy (abs. por.) (1978 – 1997)
veteráni V1 (1968 – 1977) veteránky (1977 a staršie)
veteráni V2 (1967 a starší)
štafety ‐ muži, ženy, mix

5. M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2017 – SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE D, J, (kat. I.)
OPEN KROSS TRIATLON PRE VŠETKÝCH
• 0,5 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
• 16 km MTB (prevýšenie 300 m, 99% v teréne ‐ Žilinský single track dubeň, 1 okruh)
• 6 km beh (rovina, 2 okruhy)

Kategórie:

dorastenci (2000 – 2001) dorastenky (2000 – 2001)
juniori (1998 – 1999) juniorky (1998 – 1999)
muži (1978 – 1997) ženy (1978 – 1997)
veteráni V1 (1968 – 1977) veteránky (1977 a staršie)
veteráni V2 (1967 a starší)

Štartovné:

Pre prihlásených a s uhradeným štartovným po 31.07.2017 je štartovné navýšené (viď. tabuľka).
Pre prihlásených a s uhradeným štartovným do 31.07.2017 (vrátane) platí základné štartovné (viď.
tabuľka).
Pozn. Navýšenie štartovného uplatňuje usporiadateľ z organizačných dôvodov, predovšetkým z dôvodu
garancie primeraného a kvalitného zabezpečenia obsahu štartovného balíčka a občerstvenia pre
účastníkov.

V cene štartovného je zahrnuté (platí pre všetkých účastníkov jednotlivých pretekov bez rozdielu
v termíne zaplatenia štartovného):
• štartovné číslo
• plavecká čiapka
• občerstvenie na trati a v cieli ihneď po skončení pretekov
• zázemie so servisom
• elektronické meranie čipom
• on-line výsledky
V cene štartovného je ďalej zahrnuté
• pamätná medaila
(platí len pre prihlásených a s uhradeným štartovným poplatkom
do 31.07.2017!, neplatí pre super šprint):
• plavecká čiapka s logom podujatia
• športová taška s logom podujatia
• uterák s logom podujatia
• štartový balíček od partnerov podujatia

Zvláštne ustanovenia:
– drafting (jazda v háku) je povolený pre všetky kategórie;
– trať cyklistiky bude úplne uzavretá, kolízne miesta budú zabezpečené usporiadateľom; napriek tomu
ŠPRINT TRIATLON a KRÁTKY TRIATLON:
sú všetci pretekári povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
– každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
– drafting (jazda v háku) nie je povolený,
KROSS TRIATLON
– časový limit
pretekár, ktorý časový limit na prejazd do druhého cyklistického kola nesplní, musí z pretekov odstúpiť.
na dlhej trati kross triatlonu do druhého cyklistického kola je 1:45, to znamená 16:45,

Pretekára organizátori usmernia do depa, kde si potom môže odbehnúť bežeckú časť, ale nebude klasifikovaný
v poradí pretekov,
– trať cyklistiky nebude úplne uzavretá, kolízne miesta budú zabezpečené usporiadateľmi; všetci pretekári
sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
– každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

Časový program M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017:
Piatok 18.08.2017
17.00 – 19.30 prezentácia účastníkov Vodné dielo Žilina
Sobota 19.08.2017
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – ŠPRINT TRIATLON (0,75 – 20 – 5 km),
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE D, J, M, Ž, AG (kat. I.)
08.00 – 10.00 prezentácia Vodné dielo Žilina
09.00 – 10.15 ukladanie vecí do depa
10.15 poučenie pretekárov pred štartom
10.30 štart (dorastenci, juniori, muži, muži AG 30-34, muži AG 35-39)
10.45 štart (všetky kategórie ženy, muži AG 40-44, AG 45-49, AG 50-54, AG 55-59, AG 60+,
štafety)
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – SUPER ŠPRINT (0,15 – 4,0 – 1,0 km),
OPEN TRIATLON PRE VŠETKÝCH
10.00 – 12.00 prezentácia Vodné dielo Žilina
11.00 – 12.15 ukladanie vecí do depa
12.15 poučenie pretekárov pred štartom
12.30 štart (deti, mládež, dospelí)
14.00 vyhlásenie víťazov pre šprint triatlon a super šprint na pódiu
M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2017 – KRÁTKY TRIATLON (1,5 – 40 – 10 km),
MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN (absol. poradie), AG
SLOVENSKÝ POHÁR 2017 V TRIATLONE M, Ž, AG (kat. I.)
10.00 – 13.00 prezentácia ženy Vodné dielo Žilina
11.00 – 14.30 prezentácia muži Vodné dielo Žilina
12.30 – 13.15 ukladanie vecí do depa ženy
13.30 – 14.45 ukladanie vecí do depa muži
13.15 poučenie ženy pred štartom
14.45 poučenie muži pred štartom
13.30 štart ženy
15.00 štart muži
18.00 vyhlásenie víťazov pre krátky triatlon na pódiu
Nedeľa 20.08.2017
M KREO ŽILINSKÝ KROSS TRIATLON 2016 – SL. POHÁR 2017 V KROSS TRIATLONE J, D, M, Ž, V (kat. I.)
MEZINÁRODNÍ POHÁR V TRIATLONU 2017
OPEN KROSS TRIATLON PRE VŠETKÝCH
09.00 – 10.30 prezentácia
09.30 – 10.45 ukladanie vecí do depa
10.45 poučenie pretekárov pred štartom, všetky preteky
11.00 štart muži, ženy, veteráni (1,0 – 30 – 10 km), štafety
11.30 štart dorastenci, juniori, OPEN muži, OPEN ženy (0,5 – 16 – 6 km)
15.00 vyhlásenie víťazov pre všetky kategórie v kross triatlone na pódiu
15.30 ukončenie pretekov

Viac info na webe pretekov. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte organizátorov: zilinskytriatlon@nereus.sk alebo 0903/503 625.