Pozvánka: Krasňanský Drapák

Pozvánka: Krasňanský Drapák

12. septembra 2017 0 Od TomikZA
Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na nultý ročník MTB preteku Krásňanský Drapák ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2017

 

Dátum:
16.9.2017

Miesto konania:
Kultúrny dom Krásno nad Kysucou

Prezentácia:
Na mieste v deň štartu od od 08:45 – 10:45

Štartovné:
6€

Dĺžka trate:
18,2 km

Prevýšenie:
607 m

Trať:
Horský terén, asfalt, lúky, lesné cesty, navážky

GPX Súborhttp://download.mestokrasno.sk/Afternoon_Ride.gpx (417 kB)

Kategórie:
– muži do 39 rokov
– muži nad 40 rokov
– ženy bez obmedzenia veku

Bližšie informácie:
Jaroslav Pagáč
tel. číslo +421 917 529 045
e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Podmienky účasti:
Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

 

Tím maraton.bike sa taktiež účastní tejto akcie

 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: http://www.mestokrasno.sk/novinky-zo-sportu/2017/krasnansky-drapak-2017.html