POZVÁNKA: KRASŇANSKÝ DRAPÁK 2020 – ZRUŠENÉ

POZVÁNKA: KRASŇANSKÝ DRAPÁK 2020 – ZRUŠENÉ

12. septembra 2020 Off Od maratonbike

Aj v tomto roku sa bude konať jeden pekný pretek neďaleko od Žiliny. Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na horské cyklistické preteky Krásňanský drapák, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. októbra 2020. Aj keď sa pretek dĺžkou 18 Km zdá byť papierovo ľahký, vie dobre vytrápiť (také strechy – stúpania nájdete len málokde 🙂 ). Odporúčame vyskúšať.

PROPOZÍCIE

Dátum a miesto: 10. október (sobota) štart o 11:00 hod., pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou

Organizátor akcie: TJ Tatran atletický klub v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba: Ján Drahňák 0949 432 447

Prezentácia: V deň uskutočnenia akcie v mieste štartu od 8:45 do 10:45 hod.

Štartovné: 10,- €

Trať: horský terén, asfalt, lúky, lesné cesty, navážky

Trasa: Kultúrny dom – Vysielač – Hájnica – Blažkov – Vyšné Vane – Hájnica – U Šurabov – Most Lásky – Kultúrny dom

Štart – Cieľ: Kultúrny dom Krásno nad Kysucou

Dĺžka trate: 18, 2 km

Prevýšenie: 607 m

Náročnosť: stredné až ťažké

Kategórie:

– muži do 39 rokov

– muži nad 40 rokov

– ženy bez obmedzenia veku

GPX Súbor: http://download.mestokrasno.sk/Afternoon_Ride.gpx (417 kB)

Podmienky účasti:

Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Krátky report z preteku: REPORT: KRASŇANSKÝ DRAPÁK 2018