POZVÁNKA: Krásňanský drapák 2019

POZVÁNKA: Krásňanský drapák 2019

9. septembra 2019 1059 Od maratonbike
Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na horské cyklistické preteky Krásňanský Drapák, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. októbra 2019.

Dátum a miesto: 12. október (sobota) štart o 11:00 hod., pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou
Organizátor akcie: TJ Tatran atletický klub v spolupráci s mestom Krásnom nad Kysucou

Kontaktná osoba: Ján Drahňák 0949 432 447

Prezentácia: V deň uskutočnenia akcie v mieste štartu od 8:45 do 10:45 hod.
Štartovné: 6,- €
Trať: horský terén, asfalt, lúky, lesné cesty, navážky

Trasa: Kultúrny dom – Vysielač – Hájnica – Blažkov – Vyšné Vane – Hájnica – U Šurabov – Most Lásky – Kultúrny dom

Štart – Cieľ: Kultúrny dom Krásno nad Kysucou
Dĺžka trate: 18, 2 km

Prevýšenie: 607 m

Náročnosť: stredné až ťažké

Kategórie:
– muži do 39 rokov
– muži nad 40 rokov
– ženy bez obmedzenia veku

GPX Súbor: http://download.mestokrasno.sk/Afternoon_Ride.gpx (417 kB)

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Viac informácii nájdete na: www.mestokrasno.sk