POZVÁNKA: AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly

POZVÁNKA: AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly

7. júna 2018 1223 Od maratonbike
20.ročník Súľovského bikemaratónu sa nezadržateľne blíži a preto dávame do pozornosti že na 23.6.2018 si určite neplánujte žiadnu grilovačku ani gulášku. Jeden z TOP maratónov roka na Slovensku si nemôžete nechať ujsť.  Bikemaratón je súčasťou Slovenského pohára MTB XCM a ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Myslím že o Súľove je zbytočné sa rozpisovať, čo sa týka parametrov, je to taký alpský pretek na Slovensku. Vidíme sa na štarte!

Propozície:

organizátori : SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná, Kotešová 541, 013 61, IČO: 37802411 a ARAVIS, s.r.o., Kotešová 541, 013 61, IČO: 36376621

riaditeľ pretekov : Ing. Slavomír Strečanský, tel.: +421/903/550411, e-mail: cyklotour@cyklotour.sk

štart : 23.06.2018Súľov – námestie pri Kultúrnom dome

– 09.00 h. – 85 km / 3170 m                        (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória muži)

– 09.25 h. – 60 km / 2380 m                        (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória ženy)

– 10.30 h. – 35 km / 1350 m (prvá vlna)     (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

– 10.40 h. – 35 km / 1350 m (druhá vlna)   (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

– 11.00 h. – 19 km / 570 m                          (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória kadeti/kadetky)

Trasy:

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii!

Štart na trase 35 km bude rozdelený do 2 vĺn. Prvú vlnu odporúčame pre pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Druhá vlna je skôr pre bikerov pohodárov. Rozdelenie na 2 štarty Vám umožní plynulejší a bezpečnejší prejazd úvodnými kilometrami. Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné! V prípade viac ako 450 štartujúcich na trase 19 km bude aj jej štart rozdelený na 2 vlny!

Účastníci vlastniaci licenciu UCI, alebo SZC, lídri SP MTB XCM, ŠBOT, či ďalších významných sérií, budú na trasách 85 km, 60 km35 km (prvá vlna) a 19 km (prvá vlna) radení do VIP zóny, ktorá bude vyhradená na začiatku štartového koridora. VIP zónu uzatvárame 5 minút pred každým štartom. Títo účastníci obdržia pri prezentácii nálepku SZC na štartovné číslo.

prihlášky : Použite prosím náš internetový prihláškový systém.

Pre úspešné prihlásenie je potrebné potvrdiť súhlas s podmienkami účasti na pretekoch a súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením ich časti. Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov potvrdzuje súhlas zákonný zástupca! Text informovaného súhlasu nájdete na konci tejto stránky v časti „upozornenia“ a v prihláškovom systéme nad prihláškovým formulárom. Účastník (SVKCZE) je za kompletne prihláseného považovaný až keď  zaplatenéštartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátoromnie dátum jejodoslaniaUzávierka internetového prihláškového systému je 22.06.2018 o 16.30 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 – 21.00 hod. sobotu už nie je možné sa prihlásiť ! Ak nechcete štartovné platiť vopred, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cezprihláškový systém vopred a štartovné (už najvyššiu sumu) si môžete zaplatiť až v sobotupred štartom.

štartovné:

85 km / 60 km / 35 km

13 € / 350 CZK – uhradené / prihlásení* do 27.05.2018 darčekmi

17 € / 460 CZK – uhradené / prihlásení* 28.05. – 14.06.2018 darčekmi

21 € / 570 CZK – prihlásení 15.06. – 22.06.2018 darčekmištartovné sa platí pri prezentácii – aj v sobotu 23.06.2018!

19 km

10 € / 270 CZK – uhradené / prihlásení* do 27.05.2018 darčekmi

14 € / 380 CZK – uhradené / prihlásení* 28.05. – 14.06.2018 darčekmi

18 € / 490 CZK – prihlásení 15.06. – 22.06.2018 darčekmištartovné sa platí pri prezentácii – aj v sobotu 23.06.2018!

štartovné obsahuje : darčeky – od značiek AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTAR, REDBULL, štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, pitný režim NUTREND +  RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie

prezentácia : Súľovkultúrny dompiatok 22.06.2018, 17.00 – 21.00 hod.

                          vopred prihlásenísobota 23.06.2018, 07.30 – 10.45 hod.

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbekontaktujte nás okamžite e-mailomcyklotour@cyklotour.sk Radšej si so sebou na prezentáciu prineste doklad o zaplatení štartovného !

čip: Pri vydaní čipu nie je potrebná zálohaPoužívame jednorázové nevratné čipyktoré budúumiestnené na štartovných číslachLístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla.Spracovanie výsledkov zabezpečuje spoločnosť ČASOMIERA – VOS-TPK, s.r.o.IČO: 50635999.  Na prezentácii budete pri prevzatí čísla s čipom podpisovať súhlas so spracovaním časti Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia, kategória, mesto/klub a národnosť) a ich zverejnením na webe (bez roku narodenia!) pre uvedeného zmluvného partnera. Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme zaradiť do štartovej a tým pádom ani výsledkovej listiny. Ďakujeme za porozumenie.

občerstvenie : trasa: 85 km – 7x, 60 km – 5x, 35 km – 3x, 19 km – 1x

cieli na Vás čaká mäsité jedloalebo vegetariánske rizoto a nápojeRAJEC KYSLÍK 0,75 l pivo KOFOLA.

upozornenia : 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour(zavináč)cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca. 

ďalšie upozornenia: 

– Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochranypreto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom!

– Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

– Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 19 km a iba v sprievodedospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

– Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupcaPriprezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

– Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !

– Účastníci môžu preteky absolvovať len na bicykloch bez prídavného pohonu. E-biky nie sú povolené a ich použitie povedie ku diskvalifikácii bez nároku na vrátenie štartovného. NOVÉ !

– Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť zmluvný fotoservis partnera podujatia: Faxcopy Pro s.r.o., IČO: 47076178, ponúkajúci platené fotografie. Fotografie budú dostupné na stránke www.faxcopypro.sk prekryté ochranným vodoznakom. Vyhľadávanie je zabezpečené podľa štartového čísla. V tejto súvislosti organizátor podujatia pošle všetkým účastníkom po pretekoch ponukový e-mail s odkazom na zhotovené fotografie.

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 20. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte odoslaním prihlášky!

Viac info na webe: www.cyklotour.sk