POZVÁNKA: ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón

30. augusta 2020 Od maratonbike Vypnuté

Už o necelý týždeň je tu ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón, jeden z najkrajších MTB maratónov v okolí Žiliny. Podujatie, ktoré si žiadny cyklista nemôže nechať újsť. 

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón – cyklistické podujatie pre aktívnych ale aj rekreačných cyklistov. Súčasťou podujatia je pretek pre deti. Krátka trasa bude mať dĺžku 21km (nast.680m) a je určená najmä pre rekreačných cyklistov. Dlhá trasa má dĺžku 51 km (nast.1660m), je technickejšia a nachádzajú sa na nej zaujmavé single traily okolo Vretňa a ponad Vadičov. 

Zvýhodnené štartovné + štartovací balíček je pre prihlásených a uhradených najneskôr do 2.9.2020 ( už len 4 dní !! )
POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb.

Prípravy  pokračujú podľa plánu. Sledujeme pozorne aktuálnu situáciu. Podujatie sa bude organizovať s ohľadom na všetky nariadenia, ktoré zverejnuje na svojom webe úrad verejného zdravotníctva. Nariadenia budeme aplikovať v rámci  organizácie nášho športového podujatia.

O opatreniach budú účastníci vopred informovaní a poučení mailom a taktiež pri vstupe na podujatie.

PRIHLASOVANIE:                                             
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1674

Prevažne terénna trasa vedie krásnou prírodou v južnej časti Kysuckej vrchoviny po rozľahlom vrchovinnom masíve, kde sa striedajú kopce s údoliami. Na trase sa nachádza z každého typu niečo – horské cesty, lúky, pekné singláče, zvážnice, prudké stojky, zjazdy a pre tento pretek typická krátka cieľová “rovinka” , ktorá má priemerný sklon viac než 17% a teda je ako stvorená na záverečné súboje.

Myslíme aj na deti… Súčasťou podujatia bude detský pretek “Snežnický maratónik” v priestoroch ihriska.

mapa trasy 21 a 51 km na stiahnutie:

8834_Sneznicky-maraton40_297x210_200dpi_RGB.jpg (721 kB)

GPX krátka trasa: 
Snežnický maratón 2018 krátka trasa.gpx (120092)

Výškový profil dlhá trasa

Výškový profil krátka trasa

PROPOZÍCIE 2020:

7.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v prostredí Kysuckej vrchoviny.

Dátum konania:
sobota 05.09.2020

Prezentácia:
Snežnica -ihrisko
Trasa 21 km a 51 km: 8:00 – 9:30 h
Detský pretek: 8:00 – 10:00 h

Štart:
Snežnica – ihrisko
10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica – ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 h – detský pretek Snežnický maratónik
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly
Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 51 km / 1660 m / 3x na trati
Krátka 21 km / 650 m / 1x na trati

Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)

Kategórie:

Dlhá trať 51 km
A1 muži do 29 rokov (1991 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1981 – 1990)
A3 muži do 49 rokov (1971 – 1980)
A4 muži do 59 rokov (1961 – 1970)
A5 muži 60 rokov a viac (1960 a starší)
A6 ženy do 29 rokov (1991 a mladšie)
A7 ženy 30 rokov a viac (1990 a staršie)

Krátka trať 21 km

B1 kadeti do 16 rokov (2004 a mladší)
B2 juniori do 18 rokov (2002 – 2003)
B3 muži do 39 rokov  (1981 – 2001)
B4 muži do 49 rokov (1971 – 1980)
B5 muži 50 rokov a viac (1970 a starší)
B6 kadetky do 16 rokov (2004 a mladšie)
B7 juniorky do 18 rokov (2002 – 2003)
B8 ženy do 39 rokov (1981 – 2001)
B9 ženy 40 rokov a viac (1980 a staršie)

Detský pretek:
kategórie chlapci:
C1 do 3 rokov (2017 a mladší)
C2 do 6 rokov (2014 – 2016)
C3 do 9 rokov (2011 – 2013)
C4 do 12 rokov (2008 – 2010)

kategórie dievčatá:
D1 do 3 rokov (2017 a mladší)
D2 do 6 rokov (2014 – 2016)
D3 do 9 rokov (2011 – 2013)
D4 do 12 rokov (2008 – 2010)

Prihlásenie on-line na stránke https://www.sneznickymaraton.sk do 02.09.2020 do 18:00 h

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb.

Štartovné:

trasa 51 km a 21 km:

€15 – pri úhrade do 14.08.2020 + štartovací balíček
€20 – pri úhrade do 02.09.2020 + štartovací balíček 
€25 – pri úhrade v deň štartu 05.09.2020 na prezentácií, bez balíčka 

detský pretek: 

kategórie do 3 a do 6 rokov – štartovné 2,-eurá
kategórie do 9 a do 12 rokov – štartovné 3,- eurá
– úhrada vopred alebo na prezentácií 

Podmienky účasti:
– všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
– mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
– účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
– účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
– účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
– účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
– účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
– deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.

– usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
– účastník odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojích osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com

V cieli bude:

– umývanie bicyklov
– sprchy pre pretekárov
– občerstvenie
– program

V prípade zrušenia pretekov z dôvodov COVID-19, alebo inej pandémie, epidémie bude storno poplatok vo výške 7,- eur z uhradeného štartovného.

OPATRENIE voči COVID-19:
– pri vstupe do areálu ihriska Vám bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom
– poskytneme dezinfekčný prostriedok na ruky
– každý dostane papierový náramok na ruku s číslom
– na registrácií a na štarte je povinné rúško (šatka)
– dodržujte odstup min. 2m, nepodávajte si ruky
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, zostante doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informujte ich o svojom zdravotnom stave

ĎAKUJEME

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Aj vďaka tomu že podporujete nášu predajňu MARATON.BIKE nákupmi a nechávate si zoservisovať svoje stroje, môžeme podporiť cyklistické podujatia ako Snežnický MTB maratón cenami do tomboly.

Viac tu: https://www.sneznickymaraton.sk/